Ferences Gimnázium
 
 
 

A gimnázium és kollégium képei röviden kommentálva

1957-1961. évek meghatározóak Gordos Dénes életében, mert a Ferences Gimnázium tanárai, nevelői a nehéz gazdasági és politikai környezetben biztonságot nyújtottak neki. A Ferences Gimnázium különös hatását mindig is érezte és felválllata. Felvette a skapulárét, belépett Szent Ferenc Harmadik Rendjébe. Tanárai között meghatározó szerepet töltött be P. Teofil, aki az osztály prefektusa volt, P. Kamill, aki egyházzenei tanulmányait egyengette, P. Henrik, aki lelki vezetője volt. A gimnáziumi és kollégiumi költségeit Dr. Brezanóczy Pál egri érsek vállalta, amely lehetővé tette a nincstelen szegény család gyermekének, Gordos Dénesnek középiskolai tanulmányát. Első évfolyamtól kezdődően a diákkápolna kántora, majd harmadik évfolyamtól kezdődően a templom orgonistája volt. Szent Ferenc szelleme ebben az intézetben szinte életre kelt az atyák példamutató élete, tudása közvetve és közvetlenül a valós életre, a természet szeretetére, szépségének megóvására, a nemzet és a család sorsának felelősségére, a közösségi szellem megélésére, a segítségnyújtás napi gyakorlatára indította útnak a ferences diákokat. A ferences diákélet rendkívül változatos volt. A testnevelés a tornateremben és a duna-szigeti sportpályán, a hétvégi kirándulások-természetjárás, diákszínház, diák énekkar, hangszeres csoportok, magyar népdalversenyek, őszi és tavaszi kirándulások, küldöldi partnerkapcsolatok (ekkor még zsenge hajtásaiban), a szigorú napirend betartása, a reggeli közös tornák az udvaron(csukló), a lelki gyakorlatok, a közös diákmisék egész rendszere keretbe foglalta a ferences diákok négy évi életét.

A Franka felülről
A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (helyi nevén Franka) az esztergomi Bottyán János utcában, a belvárosában működik a vele egybeépült kolostorral és a Szent Anna ferences templommal. Az intézményt 1931. szeptember 8-án alapították mariánus ferencesek, még Szent Antal Reálgimnázium néven. Helyén a kolostor már régebb óta működött, ugyanis a ferencesek itt telepedtek le a városban 1222-ben. Az iskolában négy, illetve hatosztályos rendszerben körülbelül 400-an tanulnak. A gimnázium azért viseli Temesvári Pelbárt nevét, mert az atya krakkói tanulmányai befejeztével élete egy részét az esztergomi rendházban töltötte. Az iskola diákjai az ország különböző részeiről érkeznek, illetve jelentős a határon túli tanulók száma. Többek között itt érettségizett Gordos Dénes, Vajk Kálmán, Nádas György, Horányi László, Bubik István és Kóka János.Az udvar

Régi képeslapról


Szöveg: Wikipedia, kép: Az iskola jubileumi évkönyve