Eger, Tanárképző főiskola
 
 
 

Eszterházy Károly Főiskola

Akkor: Ho Si Minh Tanárképző Főiskola

Gattuso: Esterházy Főiskola

A tanárképző főiskola magyar történelem szakán végzett tanulmányainak utolsó évfolyamán Gordos Dénes óraadó tanárként dolgozott Makláron az általános iskolában, majd a helyi művelődési ház igazgatói feladatait is ellátta. Eger városában akkor a házasságkötő termet a volt (jelenleg már újra) Angol Kisasszonyok Gimnáziumának kápolnájában alakították ki, egyúttal az orgonát Lehotka Gábor tervei alapján bővítették és felújították. A szombati esküvőkön Eger város tanácsának megbízásából Gordos Dénes orgonált. A főiskolai tanulmányai mellett magánéneket tanult Vajda Lászlónénál, majd Budapesten Lorencz Kornéliánál. Előadóművészi vizsgáját követően rendszeresen fellépett, mint dalénekes, az Eger Hotelben. Így teremtette meg továbbtanulásának és önellátásának költségeit.

Éneklés cigányzenekarral

Ez idő alatt óraadó tanárként zenei alapoktatást és vizsgára való felkészítést végzett Bükkszenterzsébet községben. Gordos Dénes magántanítványai közül kitűnő szakemberek, muzsikusok és katolikus papok is lettek. A maklári művelődési házban pedig zenekart alapított "Pro pacis" néven.

A diploma megszerzése után Gordos Dénest - az akkori kihelyezési rendszernek megfelelően - az Egri Járási Tanács Művelődésügyi Osztálya Tarnalelesz általános iskolájába kinevezte magyar-történelem szakos tanárnak. Az iskola párttitkára a járás felé szervezetének nevében kifogást emelt, féltve az iskola kommunista eszméjét klerikális hatásoktól, ezért kérte Gordos Dénes kinevezésének visszavonását. Ez fátum szerűen végbement: a kinevezést visszavonták Gordos Dénestől, az új tanévben pedig a szaktárgyak oktatását érettségivel rendelkező, képesítés nélküli nevelőre bízták. Ez a kommunista párt hatalma!

Ezektől függetlenül Gordos Dénes főiskolai évei eredményesek voltak, hiszen ismerték, és társai megbecsülték. Szerkesztette a főiskola Almanach című újságát.

John Doe: Egri vár

Eger jellegzetes belvárosi képe elválaszthatalan az egri vártól. A várjátékok minden nyáron látványosságával, történelmi atmoszférájával tömegeket vonzott. Ebben a programban szerepelt Gordos Dénes, mint a várjátékok eseményeit lantkíséretes énekével összekötő előadóművész, Tinódi Lantos Sebestyén megszemélyesítőjeként.

Gordos Dénes lanttal

 

DIOGYU: Eger látképe

A kor társadalompolitikai berendezkedésétől függetlenül a főiskolai diákélet vidám programjait, a barátságok és szerelmek szövődését nem feledtetheti az a politikai helyzet, amely egyeseknek a kommunista bölény szarvából öntötte a jótéteményeket, amíg másoknak pedig háttérbe kellett szorulniuk, csupán prudenciális okok miatt.

A diákéletet a főiskola KISZ szervezete teljes egészében védőernyője alá vonta. Meg kell említeni Nagy Sándor, Kecsmár Ilona, Nagy Andor és társainak pártbuzgalmát.

A főiskolai hallgatók kollégiuma, különösen a Kun Béla Kollégium rendkívül primitív - talán vidéki honvéd laktanyához mérhető - igazi kommunista fészek volt. Gordos Dénes ebben a kollégiumban lakott több társával egy szobában, köztük Fehér Ferenccel (kitűnő történelemtanár, igazgató), Tari Ferenccel (köztisztviselő, a bv. országos parancsnoka, jelenleg ny. altábornagy). A kollégiumban a legtöbb segítséget és figyelmet Horváth Lászlóné főiskolai tanártól (Nagymami) kapta, aki Gordos Dénes további működési helyein is meglátogatta.